Φτιάχνοντας Μουσική με Τύμπανα

Κύριες θεματικέςΤυμπανό/Μουσικόθεραπεία
Πόσο χρόνο χρειάζεσαι80 λεπτά συνολικά
Πόσα άτομα15 άτομα
Υλικά που απαιτούνται 15 τύμπανα, θερμάστρα ή αερόθερμο (για το ζέσταμα των τυμπάνων), φορητές καρέκλες, χώρος για 15 καθήμενους και 30 μπαγκέτες (2 ανά άτομο).

Προπαρασκευαστικό στάδιο

Το προπαρασκευαστικό στάδιο σε αυτό το εργαστήρι είναι θεμελιώδες για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων που οραματίζονται οι εκπαιδευτές. Η πραγματοποίηση αυτής της δραστηριότητας είναι δυνατή με τη χρήση επαγγελματικών, πραγματικών τυμπάνων ή βιώσιμων μουσικών οργάνων.

Τί είναι σημαντικό;

  • Ένα τύμπανο ανά άτομο
  • Δύο μπαγκέτες ανά άτομο
  • Ένας μεγάλος, άνετος χώρος και καρέκλες

Για να φτιάξετε βιώσιμα τύμπανα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά υλικά όπως παχείς πλαστικούς κουβάδες ή άλλα στιβαρά και ελαφρά υλικά. Προσέξτε να έχετε δύο μπαγκέτες ανά τύμπανο. Αυτό είναι σημαντικό για τη δημιουργία ρυθμού εντός της ομάδας και την ομοιομορφία του ήχου μέσα στο δωμάτιο.

Το Εργαστήρι

Μια από τις πιο σημαντικές εστιάσεις που πρέπει να έχετε κατά νου κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου είναι να δημιουργήσετε μια δυνατή ομάδα που μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά της και να στοχαστεί από κοινού πάνω στην επίδραση της μουσικής στους νέους ανθρώπους. Για να δημιουργήσετε αυτό το θετικό περιβάλλον, βεβαιωθείτε ότι έχετε μια μικρή δραστηριότητα οικοδόμησης ομάδας και παρουσιάστε το εργαστήρι εξηγώντας τους στόχους και υπογραμμίζοντας τη δύναμη της μουσικής.

Ο συντονιστής έχει βασικό ρόλο. Πρέπει να δίνει το ρυθμό και να εξασφαλίζει ότι όλη η ομάδα ακολουθεί της οδηγίες του. Για να δείτε ένα παράδειγμα του ρυθμού, δείτε τα βίντεο στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος ARTCOM.

Η ομάδα θα ξεκινήσει με διαφορετικούς ήχους, κάποιος θα μπαίνει αργά και κάποιος άλλος γρήγορα στο ρυθμό. Ο συντονιστής θα καθοδηγεί την ομάδα βήμα βήμα μέχρι να καταφέρει ένα μοναδικό πυρήνα ατόμων που παράγουν τον ίδιο ήχο. Θα μάθουν να ακούν τους άλλους και να περιμένουν ή να υποστηρίζουν τους συνεργάτες τους φτιάχνοντας τις δικές τους ηχογραφήσεις.

Για να δημιουργήσετε μια δική σας παραλλαγή αυτού του εργαστηρίου, είναι δυνατό να χωρίσετε τις ομάδες σε δύο μέρη: μία θα κάνει μουσική με τα τύμπανα και μια άλλη θα χορεύει ακολουθώντας το ρυθμό της μουσικής. Ο συντονιστής θα ηγείται πάντα των εργαστηρίων και θα υποστηρίζει τους νέους να εξερευνήσουν την έννοια της εργασίας σε ομάδες χρησιμοποιώντας ένα ισχυρό εργαλείο, όπως η μουσική.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι νέοι άνθρωποι θα επιτύχουν τους ακόλουθους μαθησιακούς στόχους:

  • Βελτιωμένες δεξιότητες στη μουσική και την κοινωνική συμπερίληψη,
  • Βελτίωση στην ανταλλαγή ιδεών και των απόψεων,
  • Βελτιωμένες δεξιότητες κοινωνικοποίησης και διαμοιρασμού ορθών πρακτικών.