Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι σχετικά με την Καλλιτεχνική Θεραπεία

Αγαπητέ Αναγνώστη/ρια,

Αυτός ο Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος συγκεντρώνει το ταξίδι και την εμπειρία του έργου ARTCOM, που περιλαμβάνει έξι χώρες από την Αφρική και την Ευρώπη (Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, Κένυα, Μαλάουι και Ζάμπια) για τη δημιουργία καινοτόμων εργαλείων για τους συμβούλους νέων με σκοπό να υποστηρίξουν την κοινωνική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων νέων και στις δύο ηπείρους.

Το ARTCOM ήταν ένα διετές πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χάρη στο πρόγραμμα Erasmus +, Βασική Δράση 2 – Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον τομέα της Νεολαίας[1]. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω αυτής της Βασικής Δράσης και των δράσεων κινητικότητας αποσκοπούσε στην αύξηση του θετικού αντίκτυπου στην ποιοτική εξέλιξη του έργου για τη νεολαία, των πολιτικών για τη νεολαία και του συστήματος για τη νεολαία καθώς και στην αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης στις χώρες-εταίρους. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το πρόγραμμά μας στοχεύει να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και αφρικανικών χωρών που συμπεριλαμβάνει τις διαφορετικές πραγματικότητες των δύο ηπείρων με σκοπό την υποστήριξη των συμβούλων νέων στην καθημερινή τους εργασία με νέους που βρίσκονται σε μη προνομιακή θέση.

Επιπλέον, ένας δεύτερος στόχος του έργου μας είναι η ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για τους συμβούλους νέων, με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω ενός καινοτόμου εργαλείου όπως η καλλιτεχνική θεραπεία. Χάρη σε ένα μακρύ ταξίδι ανταλλαγής και εμπειρίας, οι οργανισμοί που συμπράξαν στο πλαίσιο του ARTCOM έχουν συγκεντρώσει και μοιραστεί τις βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες με στόχο τη βελτίωση της μάθησης, την τόνωση της επικοινωνίας και των αλληλεπιδράσεων και τη μείωση της κοινωνικής απομόνωσης των νέων από τις δύο ηπείρους, βοηθώντας τους να ενταχθούν όσο το δυνατόν καλύτερα στην κοινωνία.

 

[1] https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity_en

Συνοψίζοντας τους στόχους του βασικού μας έργου, οι οργανισμοί – εταίροι του ARTCOM ήθελαν:

να προωθήσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής αναπτύσσοντας καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

να υποστηρίξει την υψηλής ποιότητας εργασία των συμβούλων νέων με τη χρήση μη τυπικών μεθοδολογιών που βασίζονται στην καλλιτεχνική θεραπεία για την κοινωνική ένταξη των περιθωριοποιημένων ατόμων.

να ενισχύσει τις βασικές δεξιότητες των συμβούλων νέων και των ίδιων των νέων με μαθήματα κατάρτισης και κινητικότητες προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

Για να επιτύχουμε τους παραπάνω στόχους, εφαρμόσαμε δύο εμπειρίες κινητικότητας: την πρώτη στην Ιταλία για το Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Καλλιτεχνική Θεραπεία και τη δεύτερη σε όλες τις χώρες του έργου μέσω της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) στην Αφρική και την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, η εμπειρία της ΕΕΥ περιελάμβανε 12 εθελοντές από και στην Ευρώπη και την Αφρική το 2019. Για την επίτευξη των διαπολιτισμικών και εκπαιδευτικών στόχων του έργου, οι εθελοντές συμμετείχαν σε εργαστήρια καλλιτεχνικής θεραπείας χρησιμοποιώντας εργαλεία που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκπαίδευσης στην Ιταλία τον Ιούλιο του 2018 και δοκιμάστηκαν σε όλες τις χώρες του έργου από τον Μάρτιο του 2019.

Χάρη στο ARTCOM, συνεισφέραμε στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που εξασκούμε στις τοπικές κοινότητές μας, βελτιώνοντας την καθημερινή μας εργασία και χρησιμοποιώντας νέα και καινοτόμα εργαλεία για να ενισχύσουμε την ενεργό συμμετοχή των νέων με μειονεκτική θέση. Από την άλλη πλευρά, οι τοπικοί συμμετέχοντες και οι εθελοντές της ΕΕΥ είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν διαφορετικές ήπιες δεξιότητες, επαγγελματικές και προσωπικές, οι οποίες τους ενδυνάμωσαν και βοήθησαν να βελτιώσουν τις πιθανότητές τους για μια θέση στην αγορά εργασίας και να συνειδητοποιήσουν περισσότερο τις δυνατότητές τους. Ειδικότερα, τα άτομα που βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση και ενεπλάκησαν στις τοπικές δραστηριότητες έλαβαν έναν τεράστιο όφελος, καθώς είχαν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να κατανοήσουν περισσότερα για τον εαυτό τους και πώς να βρουν μια θέση στην κοινωνία αποφεύγοντας την απομόνωση και τις διακρίσεις.

Ελπίζουμε ότι ο Ανοιχτός αυτός Εκπαιδευτικός Πόρος θα υποστηρίξει και θα βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερους συμβούλους νέων σε όλο τον κόσμο να βελτιώσουν τη δουλειά τους και την κοινωνική ένταξη των νέων που συχνά ξεχνιούνται από την κοινωνία. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η ανταλλαγή θετικών αξιών και η υποστήριξη των νέων γενεών είναι θεμελιώδους σημασίας για την αύξηση της ελπίδας για έναν καλύτερο κόσμο. Τα εργαλεία του ARTCOM θα είναι η δωρεά μας και η μικρή συμβολή μας στη δημιουργία αυτού του μέλλοντος.

“Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που δίνουν στις επόμενες γενιές έναν λόγο να ελπίζουν.”

(Pierre Teilhard de Chardin)

 

Οι οργανισμοί – εταίροι του ARTCOM

Contact us

CESIE (coordinator) – Italy

Contact person: Silvia Fazio